Нашите възможности

Фирмената група Хайнцел е специалист в ръководството и намирането на специализирани кадри в почти всички области. Фирмите , участващи в групата на Хайнцел разполагат с неограничено разрешително за намиране и пласиране на работна ръка. Основният акцент лежи върху сферите на индустрията и занаятите- от помощен персонал през обучен персонал до специалисти. От седалището в Бад Валдзее фирмената група Хайнцел спомага за намирането и пласиране на работна ръка в цяла Германия , спомага също и за консултации в сферата на работната ръка.

ЛХП дружество за услуги и обучение ОД

Дружеството за услуги и обучение е ваш партньор за намиране на работна ръка в почти всеки отрасъл.С наличието на нашето безвъзмездно разрешително за набиране на персонал ние сме перфектните ви партньори за търсене и обучение на кадри за вашата фирма.

Научете повече

ЦХ Концепт ООД

Като фирма за услуги занимаваща се с оптимизирането на системите за разплащане ЦХ Концепт е вашият избор при обвързване не работната ръка. Ние предлагаме услуги в сферата на финансирането, заемите и управлението на капиталите.

Научете повече

Фирмен форум

Чрез чести мероприятие Фирменият форум на Хайнцел предлага интересни представяния дискусии на актуални теми от сферите икономика, политика, култура и спорт.  Всички участници и говорители, както и минали и настоящи събития ще намерите тук.

Научете повече

ЦХ Консултинг и Ханделс ООД

ЦХ Консултинг и Ханделс ООД е споциализирана в съветите и услугите в сферата на фирмения, личния и пласментния мениджмънт. Освен с основната ни дейност, а именно посредничеството за намиране на специализирана работна ръка , ние ви подкрепяме и в контактите и кооперирането.

Научете повече

Лица за контакт

Кристиан Хайнцел

Кристиан Хайнцел

Главен ръководител на фирмена група Хайнцел

Дийтмар Яуфман

Дийтмар Яуфман

Главен ръководител на ЦХ Концепт ООД

Дженифър Райтмайер

Дженифър Райтмайер

Филиал Бад Валдзее

Историята на нашата фирма

2002 - първи стъпки във професионалното набиране на кадри

Още на 16 години Кристиан Хайнцел започва своя фирма , основател и главен ръководител на фирмена група Хайнцел. Чрез дейността си на съветник в продажбите той разпознава още тогава нарастващата липса на квалифицирана работна ръка и свързания с това икономически проблем.